XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny,

Znajdź czas by czytać Pismo Święte

W dniu 18 kwietnia 2021 r. zostanie zainaugurowany XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny,którego motywem przewodnim są słowa: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35). Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych. 

Tegoroczne obchody rozpocznie Piąty Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Przedmiotem lektury będzie Ewangelia według św. Marka.

Niedziela i Tydzień Miłosierdzia Bożego

Święto Miłosierdzia Bożego ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza grzeszników. „Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat”. Tak więc ranga tego święta polega także na tym, że nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą otrzymać przebaczenie grzechów oraz wyprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą. Szczególnymi adresatami tego święta są grzesznicy, zwłaszcza ci najbardziej zatwardziali. „Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto Miłosierdzia. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki”.

Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, tzn.: pokładać ufność w Panu Bogu, pełnić uczynki miłosierdzia, być w stanie łaski uświęcającej i przystąpić do Komunii św. „Nie znajdzie żadna dusza uspokojenia – powiedział Pan Jezus – dopóki się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być Świętem Miłosierdzia”.

Postanówmy więc sobie, że w tym Tygodniu Miłosierdzia nie przeżyjemy ani jednego dnia bez drobnego chociażby gestu miłosierdzia, który często tak niewiele kosztuje. Jest taka piękna ewangeliczna zasada, zwana złotą: cokolwiek chcecie, aby wam ludzie czynili, wy im czyńcie.

Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja!

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
Wychodzi z grobu dnia trzeciego z rana…

…Ustąpcie od nas smutki, troski, żale,
Gdy Pan Zbawiciel tryumfuje w chwale;
Ojcu swojemu już uczynił zadość,
Nam niesie radość. Alleluja!

Niech słowa tej XIX wiecznej pieśni będą dla nas nadzieją w tym trudnym czasie jaki przeżywamy. Ufajmy Zmartwychwstałemu, który chce nas pocieszyć wlać w nasze serca radość i nadzieję. Alleluja !

Życzę Wszystkim Parafianom wiele Bożych Łask, miłości, zgody i jedności, tak bardzo potrzebnego zdrowia. Z serca błogosławię: W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. ks. Proboszcz