Program kolędy

27.12.godz. 11.00 – Potasznia Górna – od r. Szmalów do r. Mogliów
28.12godz. 9.00 – Potasznia Dolna – od ul. Szpitalnej do bloków 
29.12godz. 9.00 – Potasznia ul Armii Krajowej  – od r. ul. Pińczyckiej i ul. Błotna
30.12.godz. 9.00  – Ul. Pułaskiego na Smudzówce; 
                     od strony Będusza do Leśniaków 
31.12godz. 9.00 – Ul. Smudzówka i Łąkowa od  r. Lasockich
                     do ul. Pułaskiego
2.01godz. 9.00 – Ul. Strugi – od r. Hurasów do ul. Pułaskiego
3.01godz. 9.00 – ul. Miodowa, Ul. Batalionów Chłopskich 
                    do ul. Pułaskiego
4.01
godz. 16.00 – Ul. Folwarczna – Bloki – od ostatniego bloku; 
5.01.godz. 9.00 – Ul. Czarnieckiego –  od cmentarza do r. Stępniów 
                                                                                  i r. Tworków
7.01.godz. 9.00 – Ul. Czarnieckiego – od r. Skowronów do ul. Pułaskiego
9.01godz. 9.00 – Ul. Wyzwolenia – od ul Pułaskiego do r. Bitnerów
                                                                                   i r. Szóstaków
10.01.godz. 9.00 – Ul. Wyzwolenia –od r. Mesjaszów i r. Noczyńskich 
                                                  do r. Gurbałów i r. Urbańczyków
11.01godz. 16.00 –  Bloki ul. Pułaskiego; mały, duży blok i nowy blok
12.01.godz. 9.00 – ul. Wyzwolenia od r. Skipirzepów i r. Żelezików,  
                                                               ul. Chopina i Franulka
14.01godz. 9.00 – Ul. Labry  od r. Szczepańczyk do r. Gruszeckich 
                     blok na Pińczyckiej przy szkole 

godz. 14.00   Ul. Jesionowa, Szpitalna 
        dodatkowa kolęda

Boże Narodzenie

Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi
Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi
Czym prędzej się wybierajcie
Do Betlejem pospieszajcie Przywitać Pana…

Umiłowani Parafianie

Wsłuchani w Głos Boga chcemy cieszyć się z kolejnego Bożego Narodzenia.
Z tego, że Bóg stał się człowiekiem i zamieszkał między ziemiany. Niech Boża Dziecina Błogosławi, obdarza wszelkimi dobrami. Byśmy potrafili korzystać z tych łask jakie daje nam Dobry Bóg. Niech atmosfera Świąt Bożego Narodzenia przekłada się na wszystkie dni 
w Nowym Roku. Bądźmy dla siebie dobrzy, życzliwi i spędzajmy ze sobą jak najwięcej czasu.