Adopcja dziecka poczętego

Adopcje można rozpocząć od Roty przyrzeczenia odmawiając w domu przed krzyżem, albo obrazem Matki Bożej

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI”

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,

wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy

nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam,

że od dnia ………………………………

biorę w duchową adopcję jedno dziecko,

którego imię jedynie Bogu jest wiadome,

aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,

modlić się o uratowanie jego życia

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

 

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

  • jedna Tajemnica Różańca Świętego
  • moje dobrowolne postanowienia
  • oraz poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”,

którą teraz po raz pierwszy odmówię

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY „PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła
Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię
w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się
w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę,
daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *