Kolęda – Wizyta Duszpasterska

PROGRAM KOLĘDY 

2.01. godz. 9.00 – Ul. Smudzówka i Łąkowa- od ul. Pułaskiego
do  r. Lasockich        
3.01 godz. 9.00  – Ul. Pułaskiego na Smudzówce; od Leśniaków
4.01 godz. 16.00 – Ul. Folwarczna – Bloki – od ul. Pułaskiego
8.01 godz. 9.00 – Potasznia ul. Armii Krajowej i ul. Błotna
– od ul. Błotnej  
9.01 godz. 9.00 – Potasznia Dolna – od bloków do ul. Szpitalnej
10.01 godz. 9.00 – Potasznia Górna – r. Szmalów do r. Mogliów
11.01 godz. 16.00 –  Bloki ul. Pułaskiego; mały, duży blok i nowy blok
12.01 godz. 15.00 – Ul. Labry  od r. Gruszeckich do r. Szczepańczyk
blok na Pińczyckiej przy szkole
13.01 godz. 9.00 – Ul. Strugi – od ul. Pułaskiego
15.01. godz. 9.00 – ul. Miodowa, Ul. Batalionów Chłopskich;
od ul. Miodowej do ul. Pułaskiego
16.01. godz. 9.00 – Ul. Czarnieckiego – od ul. Pułaskiego do
r. Skowronów
17.01 godz. 9.00 – Ul. Czarnieckiego –  od r. Stępniów i r. Tworków
do cmentarza
19.01 godz. 15.00   Ul. Jesionowa, Szpitalna
20.01 godz. 9.00 – ul. Wyzwolenia od ul. Chopina i Franulka
do r. Urbańczyków r. Gurbałów                
22.01 godz. 9.00 – Ul. Wyzwolenia –od . Pani Białej i Stachowskiej
do  r. Mesjaszów i r. Noczyńskich
23.01. godz. 9.00 – Ul. Wyzwolenia – od r. Bitnerów i r. Szóstaków
do  ul. Pułaskiego
27.01 Dodatkowa kolęda