BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący rozpoczyna znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma  Świętego.

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła

Apostoła do Tesaloniczan:
„Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.”

Albo:

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza:
„Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane».”

Po odczytaniu tekstu przewodniczący rozpoczyna modlitwę Ojcze nasz., Zdrowaś Maryjo. oraz Wierzę w Boga.

Na zakończenie przewodniczący odmawia modlitwę:

Módlmy się.
Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen
 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy odpowiadają:

Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący kończy znakiem krzyża:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

 

Ogłoszenie na Wielki Tydzień i Triduum Paschalne

 

* Zarządzenie ks. Abp Wacława Depo: 5 osób w kościele, nie ma odwiedzin chorych w I Piątki miesiąca (tylko na specjalne życzenie – proszę dzwonić pod nr tel. parafii  – (34) 313 80 70), nie będzie procesji w Niedzielę Palmową, ani pokropienia palm, nie będzie Ciemnicy, ani Grobu Pańskiego, nie będzie poświęcenia pokarmów; głowa rodziny przed śniadaniem wielkanocnym ma pobłogosławić pokarmy

* Informacja dla osób starszych i samotnych – jeśli ktoś potrzebowałby pomocy w zakupach, proszę dzwonić pod nr parafii – (34) 313 80 70

* Spowiedź w Wielkim Tygodniu od poniedziałku do piątku
od 10.00 do 12.00

i godzinę przed Mszą św. wieczorną;

Msze św. i nabożeństwa transmitowane na Facebooku – Parafia św. Anny w Myszkowie-Będuszu

Msze św. w niedzielę o 8.30, 11.00, 15.00 Gorzkie Żale o 16.15

Msze św. w tygodniu- godz. 17.30 i 18.00,

Triduum Paschalne

Wielki Czwartek godz. 18.00 Msza Wieczerzy Pańskiej

Wielki Piątek godz. 15.00 – Koronka i Droga Krzyżowa

godz. 18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku

Wielka sobota – godz. 18.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

Niedziela Wielkanocna – Msze św. o godz.: 6.00, 8.30, 11.00, 15.oo

Poniedziałek Wielkanocny–8.30, 11.00, 15.00

 

Gazetka Parafialna – NASZA WSPÓLNOTA

Drodzy Parafianie

W obliczu trudnej sytuacji w jakiej się znaleźliśmy chciałbym zapewnić Was, że codziennie przez orędownictwo Matki Najświętszej zawierzam Was Dobremu Bogu. Każdego dnia modlę  się przed Najświętszym Sakramentem  o godz. 20.30 na różańcu w waszej intencji oraz błogosławię Najświętszym Sakramentem na cztery strony świata.

Smutno bez Was jest w kościele, szczególnie kiedy samemu odmawia się modlitwy, a w świątyni słyszy się pusty pogłos. Jednak nie poddawajmy się. Pan Bóg niech będzie dla nas umocnieniem.
W V niedzielę Wielkiego Postu słyszeliśmy Ewangelię o Łazarzu, przyjacielu Jezusa, którego Chrystus wskrzesił z martwych. Imię ŁAZARZ oznacza – BÓG DZIAŁA. Niech to przesłanie z ostatniej niedzieli umocni nas w tym trudnym czasie. Mam nadzieję, że już wkrótce się zobaczymy, gdy minie czas pandemii, będziemy mogli                     z radością wspólnie zaśpiewać: „Zwycięzca śmierci piekła i szatana..”. Zwracam się z prośbą do młodzieży dzieci, którzy świetnie znają się na obsłudze internetu, aby swoim bliskim, szczególnie swoim dziadkom, osobom starszym umożliwili oglądanie transmisji nabożeństw.

Na czas zbliżającego się Wielkiego Tygodnia, Triduum Paschalnego, Świat Wielkanocnych chciałbym życzyć Wam drodzy Parafianie wiele Bożych Łask, nadziei na lepsze jutro, zdrowia, spokoju serca.

Przed nami najważniejsze Święta w ciągu roku. Choć nikt z nas takich świąt nie pamięta. Cały Wielki Post różnił się od tych z przed lat. To co obecnie przeżywamy wielu z nas napełnia lękiem, niepewnością o jutro. Nieustannie słyszymy tylko jeden temat – koronowirus. Nie jest łatwo w takiej atmosferze przeżywać Wielki Tydzień, Triduum Paschalne, czy myśleć o świętowaniu Wielkanocy. Dostrzegamy wielkie pragnienie bycia ze sobą, chcielibyśmy się spotkać w liczniejszym gronie podczas świąt. Nasz udział w liturgii też jest ograniczony. Właściwie tylko dzięki transmisjom w telewizji, radiu, czy przez Internet możemy uczestniczyć w nabożeństwach. Nie pozwólmy, aby przedświąteczne przygotowania domu, oraz wielkanocnego stołu nie przeszkodziły nam w duchowym przeżyciu Wielkiego Tygodnia, oraz Świąt Wielkanocnych.

Za kilka dni Wielki Tydzień, Niedziela Palmowa, Triduum. Nie możemy przyjść w licznym gronie na Msze św. by poświęcić palmy. Niech namiastką świętowania Niedzieli Palmowej będzie nasze uczestnictwo we Mszy św. w domu                     z palmą w ręku. Najpiękniejsza liturgia Triduum Paschalnego przeżywana w domu, niech będzie dla nas nadzieją poranka wielkanocnego.

W Wielki Czwartek dziękujmy Chrystusowi za dar Eucharystii. Niech naszym wielkim postanowieniem będzie udział we Mszy św. w ciągu roku, kiedy ten trudny czas pandemii dla nas się skończy. Choć w tym roku nie będziemy mogli adorować Pana Jezusa w Ciemnicy ani Grobie to chciejmy więcej czasu modlić się w domu.

Zawsze w Wielki Piątek gromadziliśmy się na terenie naszej parafii, aby odprawić Drogę Krzyżową. W tym roku takiej nie mamy takiej możliwości. Jednak chciejmy w naszych domach w godzinie śmierci Chrystusa               o 15.00 wspólnie odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia i przez transmisję w Internecie wziąć udział w Drodze Krzyżowej. Wieczorem o godz. 18.00, chciejmy przez media uczestniczyć Liturgii Wielkiego Piątku. Postawmy na stole krzyż, adorujmy go tak jak  czyniliśmy to zawsze w kościele w Wielki Piątek. Rozważajmy Mękę Pana Jezusa czytając Pismo Święte.

          W Wielką Sobotę licznie udawaliśmy się do kościoła by adorować Pana Jezusa w grobie, by poświęcić pokarmy na stół wielkanocny, W tym roku nie będziemy mieć takiej możliwości. W Niedzielę Wielkanocną przed śniadaniem „głowa” rodziny ma pobłogosławić pokarmy, które będziecie wspólnie spożywać.               W sobotę o godz. 18.00 w naszej parafii rozpoczyna się piękna Liturgia Wigilii Paschalnej. Jest to wielkie oczekiwanie na zmartwychwstanie Pana Jezusa.
Podczas Liturgii Słowa usłyszymy wiele czytań, które mówią o walce Boga o zbawienie człowieka. Dzwony, które zabrzmią wraz ze śpiewanym hymnem „Chwała na wysokości Bogu…” ogłoszą nam, że Chrystus pokonał piekło i szatana. Śmierć nie ma już nad Nim żadnej władzy. Stojąc w naszych domach z zapalonymi świecami w dłoniach, odnówmy nasze przyrzeczenia chrzcielne.Niech radość poranka Wielkanocnego przyniesie nam nadzieję, że Jezus przynosi nam zbawienie, perspektywę na lepsze jutro. Pewnie będziemy spędzać te święta w małym gronie w naszych domach, jednak  nie zapomnijmy o naszych bliskich, samotnych, osobach starczych. Dzwońmy do nich codziennie by nie czuli się opuszczeni.

Ks. Proboszcz

 

 

Zarządzenie na Wielki Tydzień i Wielkanoc

ARCYBISKUP METROPOLITA CZĘSTOCHOWSKI

ZARZĄDZENIE
w sprawie sprawowania sakramentów świętych
oraz organizacji pracy duszpasterskiej
w ostatnich tygodniach Wielkiego Postu,
w Wielkim Tygodniu
i w czasie Triduum Paschalnego

Trwająca w naszej Ojczyźnie sytuacja i wprowadzony stan epidemii sprawiają, że nie możemy prowadzić pracy duszpasterskiej w takiej formie i porządku, w jaki miało to miejsce każdego roku. Jesteśmy zmuszeni dostosować je do wymogów prawa państwowego i decyzji Pasterzy Kościoła Katolickiego w Polsce. Decyzje te, choć dla nas bolesne, niedogodne i niosące wiele trudności, motywowane są wyłącznie autentyczną troską o naszych wiernych. Dobry Pasterz troszczy się o swe owce, strzegąc ich od niebezpieczeństw. My, naśladując Boskiego Mistrza, również musimy – dla obrony powierzonej nam Owczarni Pańskiej od ryzyka zakażenia – ograniczyć możliwość udziału w celebracjach liturgicznych i przystępowania do Sakramentów Świętych.

Dziękuję za zrozumienie powagi sytuacji, solidarność i odpowiedzialność, którym wykazali się nasi kapłani. Wiernym świeckim wdzięczny jestem za wyrozumiałość i współpracę w tym, byśmy mogli zminimalizować niebezpieczeństwo rozszerzania się epidemii.

Dziękuję duchowieństwu za wykazany w tych dniach potencjał pomysłów na umożliwienie wiernym łączności z Kościołem poprzez transmisje za pośrednictwem Internetu Mszy Świętych i nabożeństw oraz różnych form rekolekcji i konferencji. Dziękuję także za dyspozycyjność, organizowanie wystawienia Najświętszego Sakramentu w ciągu dnia, udostępnianie świątyń do nawiedzenia przez wiernych oraz za specjalne i częstsze dyżury w konfesjonale, a także za zwyczajne bycie do dyspozycji swoich parafian.

W dniu 19 marca br., na polecenie Ojca Świętego FRANCISZKA, Kongregacja kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała dekret w sprawie sprawowania Triduum Paschalnego w miejscach dotkniętych epidemią. Dnia 21 marca br. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowała wskazania dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach.

W oparciu o oba dokumenty, biorąc pod uwagę obecną sytuację epidemiologiczną i obostrzenia wprowadzone na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r., (Dz. U. z 2020 r., poz. 522) podtrzymując decyzje zawarte w poprzednich zarządzeniach, postanawiam, co następuje:

 

 1. Udzielam, aż do odwołania, ogólnej dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane, rozszerzając ją (dla uniknięcia wątpliwości w interpretacji zapisów)
  na wszystkich wiernych Archidiecezji Częstochowskiej oraz przebywających na jej terytorium. Dyspensa została ogłoszona
  w odrębnym dokumencie i przekazana do opublikowana do wiadomości wiernych, których należy zachęcić do skorzystania z niej, informując jednocześnie o tym, że winni także skorzystać z bogatej oferty transmisji Mszy Świętych niedzielnych w telewizji, w radio i za pośrednictwem Internetu, śledząc je z właściwą postawą i w stosownym skupieniu;

Sakrament Pokuty i Pojednania

 

 1. Drugie przykazanie kościelne zobowiązuje wiernych do tego, aby przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 989 zawiera zaś przepis, wedle którego  „Każdy wierny, po osiągnięciu wieku rozeznania, obowiązany jest przynajmniej raz w roku wyznać wiernie wszystkie swoje grzechy ciężkie”. W tradycji
  i praktyce Kościoła w Polsce istnieje zwyczaj, że dokonuje się to najczęściej w okresie Wielkiego Postu przy okazji rekolekcji, zwykle podczas specjalnego dnia spowiedzi, w powiazaniu z Komunią Świętą wielkanocną (o której w dalszej części). Każdy wierny może jednak sam zdecydować, kiedy wypełni obowiązek wynikający z tego przykazania, ponieważ nie ogranicza się go wyłącznie do okresu Wielkiego Postu. Podtrzymuję jednak zachętę, by stworzyć wiernym możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi;
 2. Stosownie do norm zawartych w kan. 964 § 1-2 KPK właściwym miejscem sprawowania spowiedzi jest konfesjonał, jednakże z uzasadnionej przyczyny spowiedź może się odbyć także poza konfesjonałem (kan. 964 § 3 KPK). Sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, bez wątpienia stanowi ową uzasadnioną przyczynę odstępstwa od przywołanego przepisu prawa. W obecnych warunkach można sprawować ten sakrament np. w kościele, w kaplicy, w zakrystii, w sali katechetycznej, w biurze parafialnym lub w innym godnym miejscu, pozwalającym na zachowanie prywatności i zasad bezpieczeństwa. Nie można jednak spowiadać w mieszkaniach duchownych.W tych warunkach penitent może spowiadać się zarówno klęcząc, jak i siedząc z zachowaniem odpowiedniej odległości od spowiednika. Na czas rozgrzeszenia penitent winien uklęknąć. Jeśli to możliwe, spowiedniki penitent powinni być zwróceni w przeciwnych kierunkach, by zminimalizować ryzyko zakażeń. Podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem,z zachowaniem odpowiedniego dystansu jeśli trzeba – przy użyciu masek ochronnych – zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję. Kapłanów sprawujących sakrament spowiedzi obowiązuje komża i stuła, z zastrzeżeniem zaniechania zwyczaju całowania stuły po spowiedzi. Należy zrezygnować ze spowiedzi w zamkniętych konfesjonałach. Jeśli nie ma innej możliwości i trzeba używać konfesjonałów, należy zabezpieczyć kratki folią.Na tablicach ogłoszeń, na drzwiach, na stronach internetowych orazw mediach społecznościowych należy umieścić stosowne informacjez numerem telefonu, aby penitenci mogli umawiać się na konkretną godzinę niezależnie od wyznaczonych dyżurów, by tym samym nie tworzyła się grupa oczekujących na skorzystanie ze spowiedzi. Dyżury powinny być rozłożone na różne pory dnia, aby umożliwić skorzystaniez sakramentu pokuty i pojednania także osobom pracującym w trybie zmianowym. Wierni nie mogą oczekiwać w kolejce;
 1. Odpust i rozgrzeszenie ogólne. W odpowiedzi na pytania poszczególnych biskupów i konferencji episkopatów, Penitencjaria Apostolska wydała w dniu 19 marca br. notę odnośnie do sprawowania sakramentu pojednania w obecnej sytuacji pandemii. Tego samego dnia Penitencjaria wydała dekret, w którym udziela się daru specjalnych odpustów „wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus, a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi”. Informacje prasowe wprowadziły jednak pewne zamieszanie, sprawiając wrażenie, że wprowadza się powszechnie absolucję generalną, a odpust zupełny staje się swoistym rozgrzeszeniem bez spowiedzi sakramentalnej. Należy jednak odnieść się wprost do obu dokumentów oraz prawa kościelnego
  i przypomnieć, że:

I.            Nie wolno w sposób nieuprawniony korzystać z rozgrzeszenia ogólnego. Zgodnie z normami zawartymi w „Obrzędach Pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich”, wyd. 2, Katowice 2010, nr 39:

„Do biskupa diecezjalnego należy:

a)       Kierowanie dyscypliną pokuty w swojej diecezji oraz stosowanie odpowiednich adaptacji samych obrzędów zgodnie z normami ustalonymi przez Konferencję Biskupów;

b)      Ustalenie, po porozumieniu się̨ z innymi członkami Konferencji Biskupów, kiedy wolno udzielić ogólnego rozgrzeszenia sakramentalnego, z zachowaniem warunków ustalonych przez Stolicę Świętą”.

Takie porozumienie zostało podjęte przez biskupów i potwierdzone przez Stolicę Apostolską dnia 10.03.1978 (Prot. CD 544/77) i zamieszczone w „Obrzędach pokuty dostosowanych do zwyczajów diecezji polskich”. W świetle powyższych ustaleń: „Kapłan może udzielić ogólnego rozgrzeszenia po ogólnej spowiedzi tylko wtedy, gdy indywidualna spowiedź jest niemożliwa, mianowicie:

a)     wyłącznie w rzeczywistym niebezpieczeństwie śmierci (in periculo mortis);

b)    penitentom innej narodowości przebywającym w Polsce, z którymi nie może się̨ porozumieć z powodu braku znajomości języka.

Przypomina się, że spowiedź ogólna nie zwalnia od obowiązku indywidualnego wyznania grzechów ciężkich („Obrzędy Pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, Wprowadzenie, nr 38*). To znaczy, że grzechy ciężkie, odpuszczone w ramach spowiedzi z rozgrzeszeniem ogólnym, należy wyznać na najbliższej spowiedzi indywidualnej, pod sankcją zaciągnięcia nowego grzechu ciężkiego;

II.            Nie jest możliwa spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy itp.). Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź przez telefon, a wszystkie dotychczasowe wypowiedzi wyraźnie zakazują spowiedzi „na odległość” (por. Denzinger, nr 1994) i wskazują, że w przestrzeni wirtualnej „nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, „Kościół a Internet” z dnia 22.02.2002 w pkt. II);

III.            Zakazana jest publiczna spowiedź z indywidualnych grzechów (potępiona przez papieża Leona Wielkiego, Ep. 168,2 – Breviarium Fidei, nr 434).

IV.            Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 916 wskazuje, że zawsze ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”. Katechizm Kościoła Katolickiego (w nr 1452) objaśnia, że „żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”. Zawsze należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny.

 

Komunia Święta i celebracja Eucharystii

 

 1. Stosownie do obowiązujących obecnie przepisów prawa polskiego, w liturgii uczestniczyć może maksymalnie 5 osób, przy czym do liczby tej nie wlicza się celebransa i koncelebransów oraz posługujących (tylko kilku niezbędnych). W przypadku pogrzebu nie wlicza się także obsługi pogrzebowej;
 2. W domach zakonnych w liturgii uczestniczyć mogą wyłącznie członkowie domu zakonnego (wspólnoty zakonnej);
 3. Jeśli została przewidziana Msza Święta koncelebrowana, należy rozważyć odprawienie ich osobno, aby umożliwić udział w nich rodzinom zamawiającym intencje;
 4. Wyjaśniając treść trzeciego przykazania kościelnego: „Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”, Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie, obejmuje czas od Środy Popielcowej (w tym roku: 26 lutego) do Niedzieli Trójcy Świętej (w tym roku: 7 czerwca) (205. Zebranie Plenarne KEP z dnia 2.03.1985 r.);
 5. Instrukcja Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o tym, co należy zachowywać, a czego unikać w związku z Najświętszą Eucharystią „Redemptionis Sacramentum” z dnia 25 marca 2004 r., nr 92, stanowi że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust”. W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać (zgodnie z zarządzeniem Rady Stałej KEP z dnia 12 marca 2020 r.). Należy tak organizować udzielanie Komunii Świętej, aby nie naruszyć wrażliwości osób mających trudność w przyjęciu Komunii Świętej na rękę. Jeśli część wiernych przyjmuje Komunię Świętą na rękę, a część do ust, jest wskazane, aby obu grupom Komunii udzielali różni szafarze lub też by osoby przyjmujące Komunię do ust przyjmowały ją po osobach przyjmujących Komunię na rękę. Wiernych przyjmujących Komunię Świętą na rękę zachęca się, by uprzednio, w miarę możliwości, zdezynfekowali sobie dłonie;

10. Celebransi muszą szczególnie zwrócić uwagę na swoją postawę przy ołtarzu. Dotykanie złożonymi rękoma twarzy, a zwłaszcza nosa i ust może stanowić potencjalne zagrożenie, dlatego po umyciu i odkażeniu rąk należy trzymać je złożone. Także znak krzyża na ustach podczas czytania Ewangelii należy czynić nie dotykając ust;

11. Komunia Święta w przypadku koncelebry powinna przebiegać następująco: główny celebrans przyjmuje Komunię Świętą przez zanurzenie, następnie w taki sam sposób przyjmują Komunię Świętą koncelebransi, na koniec główny celebrans spożywa resztę Krwi Pańskiej i dokonuje puryfikacji naczyń (por. OWMR 248);

12. Rozłożenia korporału oraz naczyń liturgicznych na ołtarzu podczas przygotowania darów dokonuje główny celebrans (ograniczając w ten sposób dotykanie naczyń i bielizny ołtarzowej przez inne osoby). Przygotowania bielizny i naczyń przed Eucharystią dokonuje także on sam, albo zakrystianin lub zakrystianka, umywszy przedtem dokładnie ręce. W przypadku, gdy w tym samym kościele lub kaplicy sprawuje Eucharystię dwóch lub więcej kapłanów, trzeba przygotować na ołtarzu papierową serwetkę lub chusteczkę, którą główny celebrans będzie mógł położyć na środku ołtarza przed ucałowaniem go na rozpoczęcie i na zakończenie Mszy Świętej. Po każdej Eucharystii należy ją wymienić na nową. Można też zastąpić ucałowanie ołtarza przez głównego celebransa tylko głębokim skłonem. W przypadku koncelebry wydaje się wskazane, aby koncelebransi nie całowali ołtarza, zastępując ten gest głębokim skłonem. Przypomina się, że z zgodnie z obrzędami Mszy Świętej (OWMR 251), ucałowania ołtarza na zakończenie Eucharystii dokonuje wyłącznie główny celebrans;

13. W związku z koniecznością ograniczenia liczby uczestników liturgii do maksymalnie 5 osób, należy otworzyć tylko jedno z wejść do kościoła, które winno zostać zamknięte, gdyby liczba przybyłych wiernych miała być większa. Należy jednak pamiętać o zabezpieczeniu wyjść ewakuacyjnych  (przynajmniej dwa) zatem inne wyjścia nie powinny być zamknięte na klucz, ale zabezpieczone i oznaczone na zewnątrz, np. poprzez taśmę lub stosowną informację zamieszczoną na drzwiach i kierującą do czynnego wejścia;

14. Zawieszone zostają pierwszopiątkowe i przedświąteczne wizyty u chorych. Należy zachęcić chorych do Komunii duchowej, jak również do ofiarowania swego cierpienia w intencji ustania pandemii koronawirusa oraz w intencji osób zakażonych wirusem i niosących im pomoc. Pamiętać jednak trzeba, że chorzy, nawet w tym czasie, nie mogą być pozbawieni opieki duchowej i posługi sakramentalnej. Dlatego, gdy chory wyraża pragnienie przyjęcia kapłana, ten nie może odmówić, chyba że stan zdrowia duszpasterza miałby zaszkodzić choremu;

15. W przypadku udzielania Komunii Świętej i sakramentu Namaszczenia Chorych nie wolno posługiwać się rękawicami ochronnymi. Należy natomiast pamiętać o dokładnym umyciu i zdezynfekowaniu rąk. W uzasadnionym przypadku wystarczy jedno namaszczenie na czole lub innej części ciała i wypowiedzenie całej formuły (por. kan. 1000 §1 KPK).

16. Względem chorych objętych kwarantanną należy przestrzegać postanowień kompetentnych władz. To do nich należy określenie formy kontaktu z chorym. Zawsze pozostaje do dyspozycji telefon, przez który można porozmawiać, zachęcić do Komunii duchowej, czy też wzbudzenia aktu żalu doskonałego (por. kan. 916 KPK). Kapelani w szpitalach winni stosować się rygorystycznie do zarządzeń władz szpitalnych;

17. Należy stworzyć możliwość, aby wierni, którzy łączą się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy Świętej za pośrednictwem telewizji, radia lub Internetu, mogli w wyznaczonych godzinach przyjąć Komunię Świętą w kościele, przystępując indywidualnie, w taki sposób, aby zachować normy bezpieczeństwa i ograniczenia liczby uczestników zgromadzenia;

18. W Wielki Piątek Komunii Świętej udzielić można poza liturgią tylko chorym, a w Wielką Sobotę tylko jako Wiatyk;

19. Proszę Księży Proboszczów o zatroszczenie się o znajdujące się na terenie parafii domy zakonne. Nie we wszystkich domach są stali kapelani lub zapewniona codzienna Msza Święta. W wielu przypadkach siostry uczestniczą w Eucharystii w kościołach parafialnych, co może być utrudnione ze względu na ograniczenia w liczebności zgromadzeń do 5 osób. Przełożone domów mogą zgłaszać się do poszczególnych proboszczów w sprawie zabezpieczenia odpowiedniej rezerwy eucharystycznej w tabernakulum kaplicy domowej, by można było udzielić Komunii Świętej siostrom pozostającym w domach (zwłaszcza starszym i chorym) nie mogącym uczestniczyć w Mszy Świętej. Przełożone domów, w których nie ma sióstr ustanowionych nadzwyczajnymi szafarkami Komunii Świętej proszone są o kontakt telefoniczny z Kancelarią Kurii Metropolitalnej w Częstochowie, w celu otrzymania stosownych wytycznych. W ten sam sposób należy zatroszczyć się również o domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo – lecznicze, szpitale, gdzie znajduje się kaplica;

20. Kościoły i kaplice, na ile to tylko możliwe, mają być otwarte, aby wierni (z zachowaniem ograniczenia jednorazowego zgromadzenia do mksymalnie 5 osób) mieli sposobność do nawiedzenia ich na osobistą modlitwę. Należy także w ciągu dnia zapewnić wystawienie Najświętszego Sakramentu dla adoracji przez wiernych szukających duchowego umocnienia i pociechy. Trzeba pamiętać o konieczności częstego dezynfekowania klamek, drzwi i poręczy oraz ławek. Dla ułatwienia można wyznaczyć określone ławki (np. pierwsze lub ostatnie rzędy), z których mogą korzystać wierni w czasie nawiedzenia lub adoracji.

 

Posługa duszpasterska

 

21. Na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej dostępna jest, aktualizowana na bieżąco, lista mediów oraz poszczególnych kościołów, kaplic i domów zakonnych, transmitujących Msze Święte i nabożeństwa. Kolejne miejsca i parafie można zgłosić do administrujących stroną (na adres: strona@archiczest.pl). Organizując transmisje należy dochować wszelkich zasad ochrony wizerunku uczestników, wskazanych przez Kościelnego Inspektora Ochrony Danych;

22. Na tablicach ogłoszeń, na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych należy umieścić numery telefonów, pod którymi księża są dostępni dla wiernych zarówno w celu załatwienia spraw kancelaryjnych, jak też duszpasterskich i materialnych. Zawieszenie zajęć szkolnych oraz znacznej części działań duszpasterskich powoduje, że ten czas należy przeznaczyć hojniej dla tych, do których zostaliśmy posłani, aby na życzenie służyć im rozmową, spowiedzią i taką pomocą, jakiej potrzebują. Jest to także czas, który duchowni winni poświęcić na więcej modlitwy, adoracji, lektury Pisma Świętego;

23. Dziękuję tym kapłanom, osobom konsekrowanym i świeckim oraz wspólnotom i instytucjom – zwłaszcza naszej CARITAS – które zorganizowały różne formy pomocy dla starszych, samotnych i chorych, zaopatrując ich w żywność, leki i pomagając w załatwianiu koniecznych spraw. Zachęcam pozostałych, by zatroszczyli się o swoich parafian, angażując świeckich, grupy i wspólnoty (wyłącznie osoby pełnoletnie). Wtedy bowiem dopiero okazujemy się prawdziwie dobrymi pasterzami, gdy realizujemy troskę o powierzonych sobie wiernych w najtrudniejszych sytuacjach;

24. Kategorycznie zabraniam wszystkim duchownym głoszenia lub powielania w związku z epidemią twierdzeń obcych Ewangelii, apokaliptycznych proroctw budzących pośród wiernych lęk i daleki od ducha Bożego niepokój, a także propagowania praktyk pobożnych i sakramentaliów czynionych w sposób zabobonny lub wypaczający ich sens. Zakaz dotyczy także krytyki, łamania lub nawoływania do nierespektowania przepisów państwowych;

25. Zawieszone zostają – do odwołania – wizytacje kanoniczne, bierzmowania i wszystkie wydarzenia o charakterze ogólnodiecezjalnym (w tym zaplanowane na 4 kwietnia br. diecezjalne obchody XXXV Światowego Dnia Młodzieży) oraz uroczystości parafialne. Nadal w wyznaczonych kościołach będzie się sprawować Eucharystię w ramach tradycji kościołów stacyjnych, ale bez udziału biskupów i bez zapraszania większej liczby wiernych. Doroczne wizytacje dziekańskie, jeśli nie zostały dotąd dokonane, należy przełożyć na później;

26. Uroczystości Pierwszych Komunii Świętych oraz liturgie z udzielaniem sakramentu Bierzmowaniamłodzieży będą mogły być sprawowane dopiero po przywróceniu normalnego funkcjonowania szkół i parafii. Rodzicom zwracającym się z pytaniami o to, czy uroczystości te odbędą się w zaplanowanym wcześniej terminie, należy udzielać odpowiedzi, że do chwili zniesienia przez władze państwowe ograniczeń nie można udzielić żadnej wiążącej odpowiedzi. Z racji na zawieszenie katechezy parafialnej przygotowującej do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania, rodzice przejmują obowiązek kontynuacji przygotowania swoich dzieci poprzez wspólną modlitwę w rodzinie, wyjaśnianie prawd wiary i katechezę domową, uzupełniającą katechizację szkolną realizowaną w sposób zdalny. Można ich wesprzeć poprzez udostępnianiestosownych materiałów, np. drogą elektroniczną;

27. Celebracja sakramentu Chrztu Świętego powinna odbywać się poza Mszą Świętą. Jeżeli danego dnia miałoby być więcej chrztów, nie należy organizować chrztów zbiorowych, ale udzielać chrztu pojedynczo w odpowiednich odstępach czasowych. Uczestniczą w nim wyłącznie: chrzczony, rodzice (opiekunowie) chrzczonego i rodzice chrzestni.
W liturgii chrzcielnej wodę należy każdorazowo zmienić i poświęcić nową. Nie można używać wody wcześniej poświęconej;

28. Celebracja sakramentu Małżeństwa powinna odbywać się tylko z udziałem nupturientów, świadków i ewentualnie jednej dodatkowej osoby;

29. W przypadku pogrzebów, obowiązują wcześniej wydane zarządzenia co do jego przebiegu (wyłącznie trzecia stacja, msza święta bez trumny lub urny w dniu pogrzebu lub w innym dniu), z uwzględnieniem obecnego ograniczenia liczby uczestników do 5 osób. Rodzina osoby zmarłej musi zdecydować, kto będzie obecny podczas uroczystości pogrzebowych. Świadom jestem, że będą to decyzje trudne, dramatyczne, ale aktualna sytuacja i obowiązujące prawo nie pozwala nam na żadne odstępstwa;

30. Księżom Emerytom, także mieszkającym poza Domem Księży im. Jana Pawła II w Częstochowie, zaleca się pozostawanie w domach i zaniechanie wszelkiej zbędnej aktywności poza posługą duszpasterską w miejscach swego pobytu;

 

 

WIELKI TYDZIEŃ I TRIDUUM PASCHALNE

 

Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

 

31. Liturgię Mszy Świętych tego dnia sprawuje się bez procesji. Należy także odwołać ewentualne konkursy palm, jeśli takie byłyby zaplanowane. Mszę Świętą rozpoczyna się według drugiej formy (numery 12-15), czyli bez uroczystej procesji wejścia. Wejście odbywa się w uproszczonej formie, a wierni pozostają na swoich miejscach w nawie kościoła. Dokonuje się błogosławieństwa palm (pomijając pokropienie wodą święconą, dlatego sugeruje się użycie pierwszej formuły modlitwy błogosławieństwa) i odczytuje się ewangelię o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy (numery 5-7). Należy pobłogosławić przynajmniej palmy przeznaczone, zgodnie z tradycją, do spalenia na popiół używany do posypania głów w Środę Popielcową następnego roku;

 

 

Triduum Paschalne

 

32. Także w celebracjach liturgii Triduum Sacrum należy przestrzegać zasad co do liczebności zgromadzenia;

 

 

Wielki Czwartek

 

33. Msza Święta Krzyżma będzie sprawowana w Wielki Czwartek, ale w ograniczonym prawem gronie. Oleje Święte będą dystrybuowane za pośrednictwem Księży Dziekanów Regionów. Proszę Księży Proboszczów i Administratorów Parafii, aby nie usuwać Olejów Świętych z ubiegłego roku, dopóki nie otrzymają nowych.

Po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej zostanie wyznaczony dzień, w którym będziemy we wspólnocie Prezbiterium Kościoła Częstochowskiego celebrować Eucharystię, jako znak naszej jedności, a także odnowimy wówczas swoje przyrzeczenia kapłańskie;

34. Tam, gdzie prawdziwa potrzeba i uzasadnione z racje duszpasterskie za tym przemawiają, w kościołach i kaplicach, w godzinach wieczornych, a w razie przewidzianej konieczności – nawet w godzinach rannych, można odprawić drugą Mszę Świętą Wieczerzy Pańskiej (Pasch. Soll., 47);

35. Podczas Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej opuszcza się obrzęd umywania nóg (Mandatum);

36. Nie urządza się ołtarza przechowania (zwanego w tradycji polskiej „Ciemnicą”) i na zakończenie Mszy Świętej nie przenosi się do niego Najświętszego Sakramentu, który pozostaje w tabernakulum w prezbiterium kościoła lub kaplicy.

37. W seminarium duchownym, w klasztorach i domach zakonnych, w których celebruje się Triduum Sacrum można urządzić Ciemnicę i dokonać przeniesienia do niej Najświętszego Sakramentu, ale bez procesji.

 

 

Wielki Piątek

 

38. Do intencji modlitwy wiernych w czasie Liturgii Męki Pańskiej należy dołączyć specjalne wezwanie którego treść, wraz zapisem nutowym, znajduje się w aneksie;

39. Podczas adoracji Krzyża oddaje się mu cześć wyłącznie przez przyklęknięcie lub głęboki ukłon, a nie przez ucałowanie, jak to jest w zwyczaju (także celebrans), o czym należy pouczyć uczestników liturgii przed rozpoczęciem adoracji;

40. Nie urządza się ołtarza adoracji (zwanego w tradycji polskiej „Grobem Pańskim”). Najświętszy Sakrament pozostaje w tabernakulum w prezbiterium kościoła lub kaplicy.

41. W seminarium duchownym, w klasztorach i domach zakonnych, w których celebruje się Triduum Sacrum można urządzić Grób Pański i dokonać przeniesienia do niego Najświętszego Sakramentu, ale bez procesji.

 

Wielka Sobota

 

42. Nie organizuje się tradycyjnego święcenia pokarmów. Dotyczy to zarówno poświęcenia w kościołach lub kaplicach, jak też na zewnątrz, w plenerze i w domach prywatnych. Nie wolno organizować poświęceń w małych grupach, rotacyjnych, czy poświęcenia koszyczków wystawionych przy bramach podwórek lub na klatkach schodowych. Zamiast tego ma mieć miejsce obrzęd błogosławieństwa posiłku w domu, przed śniadaniem wielkanocnym, zgodnie z Księgą „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich” (t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350). Tekst tego obrzędu znajduje się w załączniku. Będzie także udostępniony do pobrania ze strony internetowej Archidiecezji Częstochowskiej, aby można go było też umieścić na stronach parafialnych i w mediach społecznościowych, a także do wydrukowania i kolportowania wśród wiernych.

43. Wszystkich zobowiązuję do absolutnego zastosowania się do tego zarządzenia i nie tworzenia wyjątków lub praktyki niezgodnej z tym, co zostało postanowione. Zatroszczmy się raczej o to, by wierni mieli w tym czasie dostęp do sakramentu Pokuty i Pojednania, ilekroć o to poproszą. Ufam, że przeżycie wielkanocnego posiłku w rodzinie, ze wspólną modlitwą i błogosławieństwem, będzie dla rodzin wielkim duchowym pożytkiem;

 

Wigilia Paschalna

i Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

44. Nie odbywa się procesja rezurekcyjna ani na zakończenie Liturgii Wigilii Paschalnej, ani na rozpoczęcie Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego. Dotyczy to także miejsc, gdzie celebruje się obrzędy Triduum Paschalnego (numery 37 i 41). Celebrans może natomiast na zakończenie liturgii Wigilii Paschalnej lub pierwszej Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego udzielić błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w drzwiach kościoła;

45. Na początku Wigilii i przy obrzędzie światła pomija się rozpalanie ogniska, zapala się świecę paschalną wewnątrz świątyni, w prezbiterium i pomijając procesję przechodzi się bezpośrednio do Orędzia Wielkanocnego (Exsúltet). Potem następuje Liturgia Słowa. W czasie Liturgii Chrzcielnej należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne, bez poświęcenia wody chrzcielnej lub wody do pokropienia (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55). Potem następuje Liturgia Eucharystyczna;

46. W czasie liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie stosuje się pokropień wodą święconą;

47. Chrzty katechumenów mogą być sprawowane z zachowaniem środków ostrożności co do kontaktu bezpośredniego i liczebności wiernych. Natomiast, zgodnie z tradycją Kościoła mogą one mieć miejsce także w uroczystość Zesłania Ducha Świętego;

48. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego kwadrynacja jest możliwa wyłącznie za uprzednią, przynajmniej ustną, zgodą Wikariuszy Generalnych.

 

Powyższe decyzje podejmuję będąc świadomym ich niedogodności, ale liczę na zrozumienie, że motywowane są wyłącznie odpowiedzialnością za naszych wiernych, ale także za duchowieństwo. Tegoroczne Święta Wielkanocne zapewne będą inne, niż zwykle, ale także dla duszpasterzy smutne i naznaczone pustką w świątyniach, szczególnie podczas przebogatej liturgii Triduum Sacrum. Tym bardziej niech Święta Paschalne dają nam nadzieję, że wkrótce z radością powitamy naszych wiernych w progach parafialnych świątyń i cieszyć się będziemy, że puste teraz ławki zapełnią się niedługo naszymi parafianami.

Wszystkich Księży zobowiązuję do respektowania tego oraz dotychczas wydanych zarządzeń z pełnym posłuszeństwem i konsekwencją.

Z uwagi na dynamikę wydarzeń i możliwość zaostrzenia lub złagodzenia niektórych przepisów prawa polskiego, mogą ulec zmianie także niektóre zapisy tego i poprzednich zarządzeń. Proszę zatem o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej oraz wiadomości przesyłanych pocztą elektroniczną.

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje do odwołania. Treść zarządzenia należy niezwłocznie opublikować na stronie internetowej Archidiecezji Częstochowskiej.

 

 

 

(-) ✠ Wacław DEPO
ARCYBISKUP METROPOLITA
CZĘSTOCHOWSKI

(-) Ks. Marian SZCZERBA
KANCLERZ

Adopcja dziecka poczętego

Adopcje można rozpocząć od Roty przyrzeczenia odmawiając w domu przed krzyżem, albo obrazem Matki Bożej

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI”

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,

wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy

nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam,

że od dnia ………………………………

biorę w duchową adopcję jedno dziecko,

którego imię jedynie Bogu jest wiadome,

aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,

modlić się o uratowanie jego życia

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

 

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:

 • jedna Tajemnica Różańca Świętego
 • moje dobrowolne postanowienia
 • oraz poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”,

którą teraz po raz pierwszy odmówię

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY „PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła
Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię
w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się
w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę,
daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

 

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Posty – 22 marca 2020r.

Transmisja Mszy i nabożeństw online – Fecebook – Parafia św. Anny w Myszkowie-Będuszu.

Msze św. w niedzielę o 8.30, 11.00, 15.00 Gorzkie Żale o 16.15

Msze św. w tygodniu- godz. 17.00, Środa – 7.00

Od czwartku o godz. 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Nauka Rekolekcyjna o godz. 15.00

W piątek o 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia i Droga Krzyżowa

Co dziennie o 20.30 Nabożeństwo Różańcowe

Msza św. do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO – Piątek 27 marca 2020 r.

+Henrykę Kos – od Romana i Ireny Nowaków z rodz.

– od Władysława Bugaja z rodz.

+Halinę Derejczyk – od Jacka Przybyłowicza z rodz.
+Kazimierza Kciuka – od Iwony i Jana Bułhaków z rodz.

– od Teresy Gajek z rodz.

+Arkadiusza Szopińskiego – od Marii Świerdzy

– od Zuzanny Dygas

+Zofię Noczyńską – od Urszuli i Tomasza Bitnerów z rodz.

– od Wiesławy Paskudzkiej z rodz.

+Krystynę Pałęgę – od rodz. Kolasów  / od Beaty Machury z rodz.
+Bogusława Żelezika – od Zofii i Wiesława Urbańczyków

– od Edyty i Zbigniewa Flaków

+Teresę Mesjasz – od Teresy Ludwig z rodz.

– od Marianny Kolasy

+Ryszarda Skórkę – od rodz. Meszek / od Krzysztofa Polaka z rodz.
+Łucję Niemczyk – od Roberta Krupy z zoną i dziećmi

– od sąsiadów Kłósków

+Eugeniusza
Rosikonia
– od OSP Będusz

–  od Krystyny i Marka Dworaczyków

+Mirosławę Flak – od Marka i Marii Dyrków

– od Wiesławy i Jana Filipczyków

+Leszka Szóstaka – od Włodzimierza i Stanisławy Homów

 – od Urszuli i Jerzego Żaków z rodz.

+Mariannę Buła – od sąsiadów: Jerzego i Andrzeja Konopków

– od Alfredy Jędrzejczyk

+Barbarę Tworek – od Ilony i Alfreda Szopińskich
+Edwarda
Lemańskiego
– od Krystyny Cicheckiej z rodz.

– od sąsiadów: Malanowiczów

+Kłósek – od brata Stanisława z żoną Danutą

– od Andrzeja Uchnasta z rodz.

+Ryszarda, Marię
Wróblów,
 

INTENCJE MSZALNE od 23 do 29 marca 2020 r

Poniedziałek – 23 marca
16.30 +Janinę Karcz – od Barbary Nowak z rodz.
17.00 +Arkadiusza Szopińskiego – od Bogdana
Szczepaniaka, Marka Szczepaniaka z rodzinami
Wtorek –  24 marca
16.30 +Helenę Szóstak w 27 r. śm.
17.00 +Łucję Niemczyk – od córki Doroty
Środa   –  25 marca – Zwiastowanie Pańskie
7.00   Za Parafian
Czwartek – 26 marca
16.30 +Zofię Noczyńską – od Zofii Glanowskiej z rodz.
17.00 +Włodzimierza Machurę – od chrześnicy Lidii Kochel z mężem
Piątek – 27 marca
16.30 +Mariannę Bryłę – od córki Doroty
17.00 Msza św. do Miłosierdzia Bożego
Sobota – 28 marca
16.30 +Zbigniewa Zemłę – od siostry Krystyny Cicheckiej  

17.00 +Eugeniusza Kowalczyka – od męskiego KŻR
 Niedziela – 29 marca
8.30  +Józefa, Alfredę Skwarów, Władysławę,
Bolesława Żyłów
11.00  +Kazimierza Kciuka w 1 r.śm.,
Andrzeja Kciuka w 5 r. śm., Wandę Stanisława Rogackich  

15.00 +Jerzego, Krystynę Ptasików