Chrystus zmartwychwstał. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja

Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
Blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie lecz będę żył,
Pan okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana,
Jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy wszystkim Parafianom i gościom składamy serdeczne życzenia. Niech Chrystus Zmartwychwstały będzie dla nas nadzieją. Wiele Bożych Łask na ten świąteczny czas.

Program kolędy

27.12.godz. 11.00 – Potasznia Górna – od r. Szmalów do r. Mogliów
28.12godz. 9.00 – Potasznia Dolna – od ul. Szpitalnej do bloków 
29.12godz. 9.00 – Potasznia ul Armii Krajowej  – od r. ul. Pińczyckiej i ul. Błotna
30.12.godz. 9.00  – Ul. Pułaskiego na Smudzówce; 
                     od strony Będusza do Leśniaków 
31.12godz. 9.00 – Ul. Smudzówka i Łąkowa od  r. Lasockich
                     do ul. Pułaskiego
2.01godz. 9.00 – Ul. Strugi – od r. Hurasów do ul. Pułaskiego
3.01godz. 9.00 – ul. Miodowa, Ul. Batalionów Chłopskich 
                    do ul. Pułaskiego
4.01
godz. 16.00 – Ul. Folwarczna – Bloki – od ostatniego bloku; 
5.01.godz. 9.00 – Ul. Czarnieckiego –  od cmentarza do r. Stępniów 
                                                                                  i r. Tworków
7.01.godz. 9.00 – Ul. Czarnieckiego – od r. Skowronów do ul. Pułaskiego
9.01godz. 9.00 – Ul. Wyzwolenia – od ul Pułaskiego do r. Bitnerów
                                                                                   i r. Szóstaków
10.01.godz. 9.00 – Ul. Wyzwolenia –od r. Mesjaszów i r. Noczyńskich 
                                                  do r. Gurbałów i r. Urbańczyków
11.01godz. 16.00 –  Bloki ul. Pułaskiego; mały, duży blok i nowy blok
12.01.godz. 9.00 – ul. Wyzwolenia od r. Skipirzepów i r. Żelezików,  
                                                               ul. Chopina i Franulka
14.01godz. 9.00 – Ul. Labry  od r. Szczepańczyk do r. Gruszeckich 
                     blok na Pińczyckiej przy szkole 

godz. 14.00   Ul. Jesionowa, Szpitalna 
        dodatkowa kolęda