Boże Narodzenie

Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą,
w dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą; dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
Błogosławionych Świat
Zbawienia
Miłości
Zdrowia
Radości od Bożej Dzieciny