Wielki Post

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej – piątek godz.16.30 dla dzieci

godz. 17.30 dla młodzieży i dorosłych

Nabożeństwo Gorzkich Żali – niedziela godz. 15.00 

Przyjdź podziękuj Jezusowi za krzyż i mękę !