Uroczystość Bożego Ciała

Uroczystość Bożego Ciała – 30 maja 2024 r – Msze św: 8.00, 11.00 – po Mszy św. procesja do czterech ołtarzy

Proszę o przygotowanie ołtarzy.

Proszę o przygotowanie ołtarzy.
I-przy remizie, ( ul. Czarnieckiego i Wyzwolenia)
II-przy domu rodz. Konopków, (Potasznia i ul. Bat.Chłopskich)
III-przy domu rodz. Kazimierczaków, ( ul. Strugi i Smódzówka)
IV-przy kaplicy św. Anny. ( rodzice dzieci I komunijnych i ul. Folwarczna )

Proszę sąsiadów tych miejsc, gdzie będą ołtarze, inne życzliwe osoby
o zaangażowanie.

Niedziela Miłosierdzia Bożego

Zapraszamy na Odpust Parafialny w Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 7 kwietnia 2024 r.

Msza św. godz. 8.30, – po Mszy św. spotkanie Róż Żywego Różańca z Ojcem Duchownym WSD w Częstochowie i klerykami

Godz. 12.00 Suma Odpustowa celebrowana przez Ojca Duchownego Wyższego Seminarium Duchownego w Częstochowie – ks Michała Pabiańczyka

Po Mszy św. spotkanie ministrantów i scholki z Ojcem Duchownym WSD
w Częstochowie i klerykami

Godz. 15.00 – Godzina Miłosierdzia i Msza św.

TRIDUUM PASCHALNE

Program Triduum Paschalnego

WIELKI CZWARTEK –  28 marca 2024

18.00 MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ

Adoracja w Ciemnicy

19.00 – Liturgiczna Służba Ołtarza, schola

20.00 – Betańska Misja modlitwy za kapłanów,
ul: Czarnieckiego,  Jesionowa

21.00 – Akcja Katolicka, Rada Parafialna, ul:  Folwarczna,
Miodowa, Potasznia, Pińczycka, Strugi,

22.00 – Koło zel. H. Gurbała, Koło męskie,
ul: Bat. Chłopskich, Pułaskiego-bloki, Wyzwolenia.

WIELKI PIĄTEK – 29 marca 2024 r.

10.00 -DROGA KRZYŻOWA W KOŚCIELE

Adoracja Najświętszego sakramentu w Ciemnicy

11.00-Koło zel. B. Wrona, ul: Czarnieckiego,
Pułaskiego-bloki, Jesionowa

12.00-Koło zel. H. Czarnecka, ul: Wyzwolenia cz.I

13.00-Koło zel. A. Urbańczyk, ul: Wyzwolenia cz. II

14.00-Koło zel. T. Korzec, ul: Potasznia, Strugi, Labry,
Miodowa

15.00 KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

16.00-Koło zel. T. Korzec, ul: Potasznia, Strugi, Labry,                                                 Miodowa

17.00-Koło zel. D. Dworak, ul: Smudzówka, Bat. Chł.,
Folwarczna

18.00 – LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim

20.00-Koło zel. K. Śliwa, ul: Wyzwolenia, Batalionów,
Folwarczna

21.00-Młodzież, ul: Potasznia, Pułaskiego bloki, Strugi,
Folwarczna

22.00-Koło zel. D. Dębska, ul: Czarnieckiego, Smudzówka,
Miodowa

WIELKA SOBOTA – 30 marca 2024 r.

 Poświęcenia pokarmów w kościele: 9.00, 10.00, 11.00

Adoracja przy Grobie Pańskim;

9.00-Koło zel. D. Dworak, ul: Smudzówka i Folwarczna

10.00-Koło zel. T. Korzec, ul: Potasznia, Strugi, Labry

11.00-Koło zel. H. Czarnecka, ul: Czarnieckiego, Pułaskiego
bloki

13.00-Koło zel. K. Śliwa, ul: Wyzwolenia cz. I

14.00-Koło zel B. Wrona, ul: Wyzwolenia cz. II

15.00-Koło zel. D. Dębska, Bat. Chłopskich

16.00-Koło zel. A. Urbańczyk, ul: Czarnieckiego

17.00-Koło zel. H. Gurbała, ul: Miodowa, Folwarczna

18.00- LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO – 31 marca 2022 r

 Msze św. w I Święto: godz. 6.00,  8.30 i 11.00,

II ŚWIĘTO 1  kwietnia  – Msze św.  godz. 8.30, 11.00

Kolęda – Wizyta Duszpasterska

PROGRAM KOLĘDY 

2.01. godz. 9.00 – Ul. Smudzówka i Łąkowa- od ul. Pułaskiego
do  r. Lasockich        
3.01 godz. 9.00  – Ul. Pułaskiego na Smudzówce; od Leśniaków
4.01 godz. 16.00 – Ul. Folwarczna – Bloki – od ul. Pułaskiego
8.01 godz. 9.00 – Potasznia ul. Armii Krajowej i ul. Błotna
– od ul. Błotnej  
9.01 godz. 9.00 – Potasznia Dolna – od bloków do ul. Szpitalnej
10.01 godz. 9.00 – Potasznia Górna – r. Szmalów do r. Mogliów
11.01 godz. 16.00 –  Bloki ul. Pułaskiego; mały, duży blok i nowy blok
12.01 godz. 15.00 – Ul. Labry  od r. Gruszeckich do r. Szczepańczyk
blok na Pińczyckiej przy szkole
13.01 godz. 9.00 – Ul. Strugi – od ul. Pułaskiego
15.01. godz. 9.00 – ul. Miodowa, Ul. Batalionów Chłopskich;
od ul. Miodowej do ul. Pułaskiego
16.01. godz. 9.00 – Ul. Czarnieckiego – od ul. Pułaskiego do
r. Skowronów
17.01 godz. 9.00 – Ul. Czarnieckiego –  od r. Stępniów i r. Tworków
do cmentarza
19.01 godz. 15.00   Ul. Jesionowa, Szpitalna
20.01 godz. 9.00 – ul. Wyzwolenia od ul. Chopina i Franulka
do r. Urbańczyków r. Gurbałów                
22.01 godz. 9.00 – Ul. Wyzwolenia –od . Pani Białej i Stachowskiej
do  r. Mesjaszów i r. Noczyńskich
23.01. godz. 9.00 – Ul. Wyzwolenia – od r. Bitnerów i r. Szóstaków
do  ul. Pułaskiego
27.01 Dodatkowa kolęda

 

Boże Narodzenie

Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą,
w dobrych radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą; dom nasz i majętność całą, i wszystkie wioski z miastami!
A Słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami.
Błogosławionych Świat
Zbawienia
Miłości
Zdrowia
Radości od Bożej Dzieciny